advertisement

"ตู้ปันสุขผลไม้" ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง วางแบ่งปันความหวานอร่อย

22 พ.ค. 63

ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนอำเภอแกลงตั้งตู้ปันสุขผลไม้แห่งเดียวในจังหวัดระยองให้ชาวบ้านเลือกนำไปรับประทาน

ที่บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยพนักงานได้ตั้งตู้ปันสุขไว้บริเวณหน้าบริษัทโดยนำผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหมอนทอง เงาะ มังคุด และลองกอง รวมทั้งอาหารแห้งและไข่ไก่ ใส่ไว้ในตู้ปันสุขเพื่อให้ชาวบ้านมาหยิบไปรับประทาน

1590149560493

นายวิฑิต เปิดเผยว่าเหตุที่นำผลไม้มาใส่ตู้ปันสุขเนื่องจากเห็นว่าตู้ปันสุขส่วนใหญ่มีอาหารแห้งน้ำดื่มและขนมจำนวนมากอยู่แล้ว ประกอบกับจังหวัดระยองช่วงนี้มีผลไม้พื้นเมือง เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ และลองกองให้ผลผลิตจำนวนมากจึงมีแนวคิดตั้งตู้ปันสุขผลไม้เพื่อให้ชาวบ้าน ซึ่งมีรายได้น้อยและครอบครัวฐานะยากจนไม่มีโอกาสซื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทองรับประทาน เนื่องจากทุเรียนหมอนทองมีราคาสูงกิโลกรัมละ 140-160 บาท จึงนำตู้ปันสุขผลไม้มาตั้งไว้

1590149549727

แต่ทั้งนี้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองจะไม่ได้มีใส่ไว้ในตู้ปันสุขทุกวัน ส่วนผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง จะมีใส่ตู้ปันสุขไว้ให้ทุกวัน แต่ทั้งนี้ขอให้ชาวบ้านที่มาหยิบอาหารแห้งและผลไม้ในตู้ปันสุข มาหยิบนำไปเฉพาะรับประทานวันต่อวัน โดยไม่ต้องหยิบไปจำนวนมาก เนื่องจากในตู้ปันสุขผลไม้จะมีผลไม้ใส่มาเติมเต็มตู้ไว้ให้ทุกวันแน่นอน

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่