จ่ายเยียวยาผู้พิการ 29 พ.ค. นี้ มีทั้งโอนเข้าบัญชีและรับเงินสด

21 พ.ค. 63

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยความหน้ากรณีจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) จะดำเนินการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เยียวยาคนพิการ
- จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มคนละ 1,000 ให้กลุ่มพิเศษ 2 ล้านคนทั่วประเทศ 29 พ.ค. นี้
- เปิดเกณฑ์รับ "เงินเยียวยา 2,000 บาท" กระทรวง "พม." ให้สิทธิประชาชน 4 กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว จำนวนกว่า 1,900,000 คน จะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

2. ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวนกว่า 60,000 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการโดยตรง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 เช่นกัน

แต่หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 63 ไปแล้ว ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัวฯ แต่ยังไม่รับเงินเยียวยา
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th
หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 307

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่