เปิดเกณฑ์รับ "เงินเยียวยา 2,000 บาท" กระทรวง "พม." ให้สิทธิประชาชน 4 กลุ่มเป้าหมาย

เปิดเกณฑ์รับ "เงินเยียวยา 2,000 บาท" กระทรวง "พม." ให้สิทธิประชาชน 4 กลุ่มเป้าหมาย

125,261
25 เม.ย. 63

วันนี้ (25 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. ชี้แจงกรณีการขอรับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท จากกระทรวง พม. ที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ว่า

กระทรวง พม. มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว สำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ อาทิ


1. เด็ก
2. คนพิการ
3. ผู้สูงอายุ
4. ผู้ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด และต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน

แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้าง แต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาล สุดยอด! เปิดโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" อุ้มคนตกงาน-ไร้ที่พึ่ง มีที่อยู่ อาหาร 3 มื้อ ฟรี!
- คนไทยไม่ทิ้งกัน “อาร์ต พศุตม์” แจกหน้ากากคนเร่ร่อน – พม.หาห้องช่วยคนไร้บ้าน (คลิป)
- ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี! ให้คน 7 กลุ่มเสี่ยง เริ่ม 1 พ.ค.นี้


ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่วน พม. โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้กระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่