close sticky

เลขาฯ ครม. ออกหนังสือด่วนที่สุด งดการพระราชพิธีฉัตรมงคล วิสาขบูชา และแรกนาขวัญ

0
2 พ.ค. 63

วานนี้ (1 พ.ค.) ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐมนตรีทุกท่าน โดยมีสาระสำคัญคือ แจ้งงดการพระราชพิธีสำคัญในเดือนพฤษภาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ได้แก่ พระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุปทาน และพระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


96125288_2424670551159156_212

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม