ห้ามขายเหล้า เบียร์ที่เชียงใหม่

ห้ามขายเหล้า เบียร์ที่เชียงใหม่

232
7 เม.ย. 63


 


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดจ่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่ง ปิดสถานที่หรือพื้รที่จำแหน่ายสุหรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. - 20 เม.ย.นี้ 


ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


screenshot2563-04-07at9.0คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่