เช็กด่วน! กฎหมายเล่นน้ำสงกรานต์ กฎหมายจราจร ระวังหากทำผิดเจอปรับหรือถึงขั้นติดคุก

12 เม.ย. 67

เช็กทีละข้อ กฎหมายเล่นน้ำสงกรานต์ กฎหมายจราจร กฎหมายแอลกอฮอล์ เมาแล้วขับ ระวัง! หากทำผิดเจอตั้งแต่ปรับยันติดคุก

เมื่อถึงเทศกาล สงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย หลายคนคงใช้ช่วงเวลานี้พักผ่อนด้วยการกลับบ้าน ท่องเที่ยว ทำบุญกับครอบครัว หรือรวมตัวเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่หากประมาท หรือเล่นจนเกินเลยไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้ผิดกฎหมายได้ อมรินทร์ออนไลน์ จึงขอรวบรวมข้อกฎหมายมาให้ทุกคนได้ระวัง จะได้ไม่ทำผิดพลาด เล่นน้ำได้อย่างสบายใจ

afp__20160413__9l9b3__v5__hig

กฎหมายเล่นน้ำสงกรานต์

• แต่งตัวโป๊เปลือย หรือกระทำการลามก

การแต่งตัวโป๊เปลือย หรือกระทำการลามก อันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล ในขณะเล่นน้ำสงกรานต์ โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

หากโพสต์ภาพโป๊เปลือย เปิดเผยเรือนร่าง หรือกระทำลามกบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นกรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

• ประแป้งโดยผู้อื่นไม่ยินยอม

ประแป้งโดยผู้อื่นไม่ยินยอม โดยทำให้ผู้อื่นขายหน้า โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

• สาดน้ำใส่ผู้อื่น

หากสาดน้ำใส่ผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

• ทำร้ายร่างกายผู้อื่น

หากผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทำร้ายร่างกาย เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท

• กระทำการอนาจาร คุกคามทางเพศ

บ่อยครั้งจะได้ยินข่าวการเล่นน้ำสงกรานต์แล้วเหยื่อไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้าม เพศเดียวกัน หรือเด็ก ถูกกระทำอนาจาร ข้อนี้ถือเป็นการผิดกฎหมาย

โทษของผู้กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุมากกว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าว ผู้กระทำได้กระทำโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ผู้กระทำนั้นต้องระวางโทษจำคุก 1-15 ปี หรือปรับ 20,000-300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

afp__20230413__33d44mr__v3__h

กฎหมายเมาแล้วขับ

เมาแล้วขับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สำหรับผู้ที่มีการตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ดังนี้

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ใบอนุญาตแบบ 2 ปี) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550 ออกความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ถือเป็น “ผู้เมาสุรา”
ปริมาณเแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีผู้ขับขี่ทั่วไป

• เมาแล้วขับ หรือการปฏิเสธเป่า

มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 - 20,000 บาท ระงับใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน และศาลสามารถสั่งพักใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และสามารถยึดรถไว้ไม่เกิน 7 วัน

• เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่น “บาดเจ็บ”

จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

• เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่น “บาดเจ็บสาหัส”

จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท ระงับใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี

• เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่น “ถึงแก่ความตาย”

จำคุก 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

afp__20230413__33d44l9__v1__h

กฎหมายแอลกอฮอล์

• ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่กฎหมายห้าม

ดื่มในสถานที่ต้องห้าม เช่น วัด ปั๊ม สวนสาธารณะ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

• ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา

เวลาที่กฎหมายกำหนดให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

• ดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารในรถ

ดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารในรถ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

• โพสต์ยี่ห้อแอลกอฮอล์

โพสต์ภาพที่ติดยี่ห้อแอลกอฮอล์ ทั้งที่ไม่เป็นการเชิญชวน หรือมีการชักชวน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท

• ขายเครื่องดื่มให้คนอายุต่ำกว่า 20 ปี/คนมีอาการเมาไม่ได้สติ

ขายเครื่องดื่มให้คนอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือคนมีอาการเมาครองสติไม่ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

afp__20230413__33d47h6__v1__h

กฎหมายจราจร

• ขับรถเร็วกว่ากำหนด

กฎหมายกำหนดในเขตเมืองจะใช้ความเร็วอยู่ที่ 80 กม./ชม. และนอกเมืองอยู่ที่ 90 กม./ชม. แต่อาจมีการอนุโลมให้สามารถใช้ความเร็วเกินกว่านั้นได้ในบางเส้นทาง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

• จอดรถในที่ห้ามจอด

จอดรถในที่ห้ามจอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 500 บาท

• ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก โทษปรับไม่เกิน 500 บาท หากคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก โทษปรับไม่เกิน 500 บาท ส่วนคนขับขี่จะโดนปรับ 2 เท่าคือไม่เกิน 1,000 บาท

• ขับรถเปิดเครื่องเสียง เสียงดัง

ขับรถเปิดเครื่องเสียง เสียงดังสร้างความเดือดร้อน จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

• ขาดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และภาษีประจำปี

ปกติแล้วเจ้าของรถจะต้องเสียภาษีรถยนต์และต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประจำทุกปี หากขาดการต่อภาษี แล้วตำรวจเรียกตรวจจะถูกเรียกปรับทันที มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์นั้นมีอายุ 1 ปี หากถูกตำรวจเรียกตรวจ ผู้เป็นเจ้าของรถจะต้องแสดงหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มีหลักฐาน หรือขาดการต่อ พ.ร.บ. จะมีอันตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และจะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. หากเกิดอุบัติเหตุด้วย

afp__20150413__hkg10170850__v

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม