อาลัย ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต อดีตอธิการฯ มธ. สิริอายุ 86 ปี

17 พ.ย. 66

อาลัย ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต อดีตอธิการฯ มธ. สิริอายุ 86 ปี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 เพจเฟซบุ๊ก Thammasat University Library ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2531-2534 

ขณะที่ ดร.อภิชาติ ดำดี อดีตอดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่า “ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน พระราชทานเพลิง เวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.2566” 

เพจเฟซบุ๊ก Thammasat University Library

สำหรับประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2480 เป็นราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ประวัติการทำงาน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ประธานคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS (2 สิงหาคม พ.ศ.2551-2 สิงหาคม พ.ศ.2553)
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (พ.ศ.2542-2546)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ.2536-2542)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2531-2534)
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (27 พฤษภาคม พ.ศ.2525-31 พฤษภาคม พ.ศ.2527)
 • นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2521-2523)
 • ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2521-2524)
 • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2536)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (พ.ศ.2525)
 • กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2519 และ พ.ศ.2529)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ.2534)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) (พ.ศ.2539)
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2549)
 • รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) (พ.ศ.2550) 

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2507 ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2507 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2508 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมผู้สอบบัญชี
 • ปี 2512 ปริญญาโท A. University of the Philippines ฟิลิปปินส์
 • ปี 2515 ปริญญาโท S. University of Illinois สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2532 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ปี 2551 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปี 2552 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส