มงลงแล้ว! ตัวแทนประเทศไทยปีที่ 12 เวทีแห่งความเท่าเทียม Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand 2023

16 พ.ค. 66

กองประกวด Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand “MMDT Deaf Thailand” เป็นองค์กรคนพิการที่จัดกิจกรรมการประกวด Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 12 ปี นำทีมโดยคุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้อำนวยการกองประกวด

line_album_230514_11

line_album_230514_28

และในทุก ๆ ปี ทางกองประกวดฯ จะจัดการประกวด Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถประสบการณ์ และทักษะการทำงาน ให้กับคนหูหนวก ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับสังคมโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมในภาคปฏิบัติที่กองประกวด ฯ จัดขึ้น และส่งตัวแทนคนหูหนวกเข้าประกวดร่วมกับเวทีคนหูหนวกระดับนานาชาติและการประกวดของคนทั่วไป โดย กำหนดการจัดประกวด Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand ในปี 2023 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand ในปี 2023 ภายใต้แนวคิด LIGHT THE LIGHT หมายความว่า “จุดไฟ สร้างโอกาสให้ตัวคุณ” โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น ฝ่ายผู้หญิง Miss Deaf Thailand 2023, ฝ่ายผู้ชาย Mister Deaf Thailand 2023 และฝ่ายสาวข้ามเพศหรือสาวประเภทสอง Miss Deaf Queen Thailand 2023 ผู้ชนะในปีนี้ จะได้เป็นตัวแทนไปประกวด Miss & Mister Deaf World and Europr and Asia เดือน กรกฎาคม 2566

และรอบ Final Competition | LIGHT THE LIGHT Miss & Mister , Miss Queen Deaf Thailand 2023 ได้จบลงไปแล้ว ในวันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย จากภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการในวงการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คุณเมทินี กิ่งโพยมดารานักแสดงและ founder Muse by Metinee สถาบันสอนเดินแบบ , คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 , คุณกานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทย ๒๕๖๖ ,คุณชุติมา สโมวีนา Miss Deaf Thailand 2017 & Miss Deaf World 2017 , MR.Xuan Van Hoang Mister Deaf Universum 2022 , MR.LIHOO Korean actor from PARASTAR Ent เป็นต้น

👑👑👑 โดยผู้ชนะในแต่ละประเภท ได้แก่ 👑👑👑

ตำแหน่ง Miss Deaf Thailand 2023 :
👑 07 นางสาวภิญญดา จำปา
รองอันดับ 1 Miss Deaf Thailand 2023 : 02 นางสาวกาญจนาพร แสงจำนงค์
รองอันดับ 2 Miss Deaf Thailand 2023 : 06 นางสาวพนัชกร รุ่งสุขสมกิจ

line_album_14566_230514_7

line_album_14566_230514_8

line_album_14566_230514_10

ตำแหน่ง Mister Deaf Thailand 2023 :
👑 05 นายปรีดี ปรีดาศักดิ์
รองอันดับ 1 Mister Deaf Thailand 2023 : 09 นายวศิน ณ ลำพูน
รองอันดับ 2 Mister Deaf Thailand 2023 : 08 นายธนชัย กันทรจามรี

line_album_14566_230514_17

line_album_14566_230514_19

line_album_14566_230514_21

ตำแหน่ง Miss Deaf Queen Thailand 2023 :
👑 03 ณัฐนันท์ จันทพันธ์
รองอันดับ 1 Miss Deaf Queen Thailand 2023 : 07 ธวัชชัย สินทรัพย์ประเสริฐ
รองอันดับ 2 Miss Deaf Queen Thailand 2023 : 02 อนิรุทธิ์ วงษ์นิ่ม

line_album_14566_230514_11

line_album_14566_230514_14

line_album_14566_230514_16

TOP 5
MSDT :
01 นางสาวชลธิชา เกตุโท
02 นางสาวกาญจนาพร แสงจำนงค์
06 นางสาวพนัชกร รุ่งสุขสมกิจ
07 นางสาวภิญญดา จำปา
05นางสาวเนตรชนก จันทา
MDQT :
05 สมรักษ์ เลาซางเปลีย
02 อนิรุทธิ์ วงษ์นิ่ม
06 ธนดุล แนมขุนทด
03 ณัฐนันท์ จันทพันธ์
07 ธวัชชัย สินทรัพย์ประเสริฐ
MRDT :
03 นายนำพล ประทัยเทพ
04 นายนัฐพงษ์ ดมสูงเนิน
08 นายธนชัย กันทรจามรี
05 นายปรีดี ปรีดาศักดิ์
09 นายวศิน ณ ลำพูน

line_album_230514_14

line_album_230514_32

line_album_230514_47

และรางวัลพิเศษ ได้แก่
รางวัล Best in Swimsuit
MSDT 02 นางสาวกาญจนาพร แสงจำนงค์
MDQT 02 อนิรุทธิ์ วงษ์นิ่ม
MRDT 09 นายวศิน ณ ลำพูน

รางวัล Deaf Star Award 2023
MSDT 01 นางสาวชลธิชา เกตุโท
MDQT 05 สมรักษ์ เลาซางเปลีย
MRDT 09 นายวศิน ณ ลำพูน

Miss Deaf Statdom by NBTC 2023 : MSDT 01 นางสาวชลธิชา เกตุโท
Mister Deaf Statdom by NBTC 2023 : MDQT 02 อนิรุทธิ์ วงษ์นิ่ม
Miss Deaf Queen Statdom by NBTC 2023 : MRDT 09 นายวศิน ณ ลำพูน

Miss Deaf Tourism Thailand by 2023 : MSDT 05 นางสาวเนตรชนก จันทา
Mister Deaf Tourism Thailand 2023 : MDQT 05 สมรักษ์ เลาซางเปลีย
Miss Deaf Queen Tourism Thailand 2023 : MRDT 05 นายปรีดี ปรีดาศักดิ์

line_album_230514_52

line_album_230514_55

ติดตามชมการประกวดอย่างใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/mmdt.deafthailand

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Facebook Page : MMDT Deaf THAILAND
Line : MMDT.deaf Thailand
Email : MMDT.office@gmail.com
Instagram : MMDT.deafthailand
TikTok : @mmdt.deafthailand
Youtube : mmdt.deafthailand
โทร : 084-3564199 ต้นฝน

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่