MEA ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

13 ม.ค. 66
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี พร้อมด้วยนายขวัญชัย แก้วลบ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่าและตัวแทน MEA จาก 11 การไฟฟ้าเขต ลงพื้นที่สำรวจท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือสะพานพระราม 5 ท่าเรือนนทบุรี ท่าเรือวัดตึก ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือสะพานพระราม 7 ในโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้า การติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้ครอบคลุมท่าเรือสาธารณะทั้งหมด 90 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ 2566
s__103760939
s__103760937
s__103760942
 
MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟ้า LED แบบโซลาร์เซลล์ ที่ท่าเทียบเรือสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จจำนวน 15 แห่ง ได่แก่ ท่าเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 1 และท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 2 และจะดำเนินการให้ครบทุกจุดในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เป็นความร่วมบูรณาการลงพื้นที่สร้างความมั่นใจรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ จากการเกิดไฟฟ้ารั่วบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือสาธารณะซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดหากอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการท่าเทียบเรือในการเดินทางสัญจรทางน้ำและเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
 
s__103760941
s__103760938
s__103760940
 
ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

advertisement

ข่าวยอดนิยม