"ต่าย อรทัย" คว้ารางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565 สาขา "นักร้องหญิงแห่งปี"

28 ธ.ค. 65

ต่าย อรทัย คว้ารางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565 สาขา นักร้องหญิงแห่งปี จากผลสำรวจอีสานโพล (E-Saan Poll) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันที่ (27 ธันวาคม 2565) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล

โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 และระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,227 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในสาขา นักร้องหญิงแห่งปี มีดังนี้

1672220050599

 

นักร้องหญิงแห่งปี

1.ต่าย อรทัย ร้อยละ 7.9

2.ลำไย ไหทองคำ ร้อยละ 6.7

3.มิลลิ ดนุภา ร้อยละ 5.2
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 75.7

ต่าย อรทัย

ต่าย อรทัย

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวบันเทิง เป็นกระแส