"มนต์แคน แก่นคูณ" คว้านักร้องชายแห่งปี 2565 จากอีสานโพล

28 ธ.ค. 65

อีสานโพลเผยผลสำรวจ “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565” มนต์แคน แก่นคูณ คว้านักร้องชายแห่งปี 2565

 

วันที่ (27 ธันวาคม 2565) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2565” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล

โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 และระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,227 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในสาขา นักร้องชายแห่งปี มีดังนี้

 มนต์แคน แก่นคูณ

นักร้องชายแห่งปี

1.มนต์แคน แก่นคูณ
ร้อยละ 13.4

2.ก้อง ห้วยไร่
ร้อยละ 6.7

3.เปิ้ล ปทุมราช
ร้อยละ 6.6
รายชื่ออื่นๆ ร้อยละ 69.5

1672213062742

ก้อง ห้วยไร่

เปิ้ล ปทุมราช

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่