ประวัติ "เรือหลวงสุโขทัย" รับใช้ชาติยาวนาน 35 ปี ก่อนประสบเหตุอับปาง

19 ธ.ค. 65

เปิดประวัติ เรือหลวงสุโขทัย ประสบเหตุ คลื่นลมแรง จนทำให้มีน้ำเข้าเรือเป็นจำนวนมาก และได้จมลงใต้ทะเลในช่วงดึกวันที่ 18 ธ.ค.65

เรือหลวงสุโขทัย เป็นเรือคอร์เวตชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์ สร้างโดย TACOMA BOATBUILDING COMPANY ที่เมือง TACOMA ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือหลวงสุโขทัย เดิมมีชื่อว่า RTN 252 FT PSMM MK-16#446 มีการวางกระดูกงู เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2527 และเริ่มเข้าประจำการครั้งแรกในสังกัด หมวดเรือที่ 1 กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2530 

ได้รับการติดตั้งระบบยุทธโธปกรณ์ และระบบอำนวยการรบที่ทันสมัย มีขีดความสามารถและประสิทธฺภาพสูง พร้อมที่จะปฏิบัติการรบได้ทั้ง 3 มิติ ในเวลาเดียวกัน คือ ป้องกันภัยทางอากาศ สงครามผิวน้ำ และ สงครามปราบเรือดำน้ำ

คุณลักษณะ
• ระวางขับน้ำ : ปกติ 866.8 ตัน เต็มที่ 958.9 ตัน
• มิติ (กว้างXยาวXสูง) 9.6X76.7X26.82 น้ำลึกหัว 3.81 เมตร ท้าย 3.07 โดมโซนาร์ 4.5 เมตร
• เครื่องจักรใหญ่ : ดีเซลจำนวน 2 เครื่อง ชนิด 4 Stroke,Single Action แบบ 20V 1163 TB 83 กำลัง 7,268 แรงม้า
• เครื่องไฟฟ้า : จำนวน 4 เครื่อง ชนิด Self-Regulating Brushless Alternators แบบ DKB 100/550-4TS
• ความเร็ว : มัธยัสถ์ 16 นอต สูงสุด 24 นอต

ภารกิจ

ภารกิจหลัก
• การปราบเรือดำน้ำ
• การลาดตระเวนตรวจการณ์
• การคุ้มกันกระบวนเรือ
• การสนับสนุนยิงฝั่ง

ภารกิจรอง
• สนับสนุนภารกิจกองทัพเรือ

ขีดความสามารถ
• ระดมยิงด้วยปืน 76/62 OTO MELARA 1 กระบอก
• ต่อสู้อากาศยานด้วยปืนกล 40L70 มิลลิเมตร แท่นคู่ 1 กระบอก
• ป้องกันระยะประชิดด้วยปืนกล 40L70 มิลลิเมตร แท่นคู่ ปืนกล 20 มิลลิเมตร 2 กระบอก และเครื่องทำเป้าลวง DAGAIE
• ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ HARPOON BLOCK 1C
• ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ แบบ ASPICE 2000 ด้วยแท่นยิง ALBATROS Mk2 9/T
• ท่อตอร์ปิโด 2 แท่น MK 32 MOD5

ยุทโธปกรณ์
• ปืน 76/62 มม. จำนวน 1 กระบอก
• ปืน 40L70 มม. แท่นคู่ 1 กระบอก
• ปืน 20 มม. 2 กระบอก


ระบบอาวุธปราบเรือดำน้ำ
• ท่อยิงตอร์ปิโด 2 แท่น MK 32 MOD5 (6 ท่อยิง)


ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี
•  ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ HARPOON BLOCK 1C
•  ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ แบบ ASPICE 2000 ด้วยแท่นยิง ALBATROS Mk2 9/T

ระบบตรวจการณ์

•  เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ SPERRY VISION MASTER FT
•  เรดาร์พื้นน้ำ FURUNO
•  เรดาร์พื้นน้ำ SCOUT
•  เรดาร์อากาศ DA05
•  IFF interrogator
•  Link Y MK2

ระบบควบคุมการยิง
•  เรดาร์ควบคุมการยิง รุ่น WM25
•  เรดาร์ควบคุมการยิง LIROD
•  ระบบควบคุมการยิงตอร์ปิโด MK 309 Mod.

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ เรือหลวงสุโขทัย เอียงจนอัปปาง เกิดจากคลื่นลมแรง ทำให้มีน้ำเข้าเรือเป็นจำนวนมาก และได้จมลงใต้ทะเลในช่วงดึกของวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา

  เรือหลวงสุโขทัย

 ข้อมูล : กองเรือฟริเกตที่ 1 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส