advertisement

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ถวายการรักษากรมสมเด็จพระเทพฯ ประสบผลสำเร็จดี

23 พ.ย. 65

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ถวายการรักษากรมสมเด็จพระเทพฯ ภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ประสบผลสำเร็จดี

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อน หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทาน ให้ประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

1480247

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่