คนละครึ่ง เฟส 5 เดดไลน์วันนี้ ใครยังไม่เริ่มใช้จ่ายจะถูกตัดสิทธิ

14 ก.ย. 65

คลังเตือน ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันนี้ เผยยังมีประชาชน 1.9 ล้านคน ยังไม่ได้เริ่มใช้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ยังคงเหลือจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ประมาณ 1.92 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการ จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันนี้ (วันพุธที่ 14 กันยายน 2565) เวลา 22.59 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อีกประมาณ 2.45 ล้านคน จึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ดังกล่าวกดยืนยันสิทธิและเร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบพบหน้า (Face-to-face)และ/หรือสามารถใช้สิทธิโดยการซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ช้อปปี้ฟู้ด ไลน์แมน แกร็บฟู้ดฟู้ดแพนด้าและทรูฟู้ด ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

1663138467781

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมจำนวน 21.96 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 17,767.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่) จำนวน 147,902คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 123.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 22.10ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม17,891.4ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 9,067.2ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,824.2ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม แบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,798 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 4,000.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 904.2 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 5,890.5 ล้านบาท ร้านบริการ 282.5 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 15.8 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 24.02 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิม ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.82 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.36 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.94 หมื่นราย

1663138508057

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 568.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 292.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 275.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.84 หมื่นราย

นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังยังขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อย่างเคร่งครัด และประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม