"ชูศักดิ์"ยันฝ่ายค้านยื่นตีความนายกฯ8ปี 17ส.ค.นี้

6 ส.ค. 65

'เพื่อไทย'ยันฝ่ายค้านยื่นตีความนายกฯ 8ปี 17 ..นี้ เชื่อคำร้องสมบูรณ์พอทำให้พ้นตำแหน่งได้

 

วันที่ 6 ..นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการยื่นตีความการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่า เป็นการยื่นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นนายกฯ ของ พล..ประยุทธ์ สิ้นสุดลงในวันที่ 24 .. เนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกฯรวมกันแล้วเกิน 8 ปี ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 มาตรา 158 วรรคท้าย มาตรา 170 และมาตรา 264

 

 

โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้ .. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวน ..ที่มีอยู่ เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นคำร้องได้ประมาณวันที่ 17 .. และคาดว่าประธานสภาฯ คงจะส่งเรื่องให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้อง และตรวจสอบรายชื่อสมาชิก น่าจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ก่อนส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ในเวลาที่อยู่ครบกำหนด 8 ปีตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

นายชูศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับสาระที่เป็นข้อกฎหมายก็คงจะรับรู้โดยทั่วกันแล้วว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 264 ให้คณะรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยยกเว้นคุณสมบัติบางประการ แต่ที่ไม่ยกเว้นให้คือการเป็นนายกฯ เกิน 8 ปี ที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเราได้ศึกษาและค่อนข้างมั่นใจว่าต้องพ้น คือเจตนารมณ์ของมาตรา 264 มาตรา 158 ที่ชัดเจนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ซึ่งมิได้มีการระบุว่าต้องเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น

 

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า พร้อมทั้งได้ยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีในยุคพล..ประยุทธ์ ก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ คำวิจฉัยในเรื่องกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังว่าตีความอย่างไร โดยรวมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของฝ่ายค้านค่อนข้างมั่นใจว่า คำร้องมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเจตนารมณ์ เข้าข่ายที่จะทำให้สรุปได้ว่าความเป็นนายกฯ ของ พล..ประยุทธ์ สิ้นสุดลง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่