close sticky

ปลื้มปิติ "ตั๊ก บงกช" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖

22 มิ.ย. 65

ตั๊ก บงกช ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกถึงคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ)

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตั๊ก บงกช

โดย ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกถึงคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ตั๊ก บงกช
สำหรับ ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล ไม่เพียงจะเป็นนักแสดงฝีมือคุณภาพที่ฉลาดไหวพริบดีพร้อมทั้งยังติดดิน เป็นที่คนไทยรู้จักดีเท่านั้นแต่หากใครที่ได้ติดตามชีวิตเธอแล้วจะเห็นว่ายังเป็นผู้ที่มักจะหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ชื่นชมเป็นอย่างมาก


รวมถึงได้เข้าร่วมศึกษาด้านเกษตรกับ มูลนิธิชัยพัฒนา จนได้เป็นนักเรียนศูนย์และได้นำไปรวมไปถึงได้นำชื่อเสียงและความรู้ที่ได้ศึกษาจากศูนย์ชัยพัฒนามาส่งต่อต่อยอดความรู้ให้กับผู้คน เพื่อเป็นจิตอาสาต่อไป และทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อส่งทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ นับเป็นการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตั๊ก บงกช

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bongkod Bencharongkul (@bong_kod_tak)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่