เช็กเงื่อนไข รับ "เงินขวัญถุง ออมสิน" มอบให้เด็กเกิด 1 เม.ย. 500 บาท

29 มี.ค. 65

ธนาคารออมสิน มอบ เงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กเกิดใหม่ในวันที่ 1 เม.ย.65 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.65 ธนาคารโพสต์ข้อความผ่านเหซบุ๊กเพจ GSB Society ประกาศมอบเงิน "ขวัญถุง" ให้กับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย.65 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 109 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2565) โดยจะได้รับเงินจำนวน 500 บาทต่อราย สามารถติดต่อขอรับเงินได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินขวัญถุง ธนาคารออมสิน1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

-เปรียบเทียบ สลากพิเศษ ออมสินดิจิทัล 1 ปี VS สลากออมทรัพย์ ธอส. 3 ปี

-เงินฝากปลอดภัย ช่วงสงคราม ออมสิน ให้ดอกเบี้ย 0.4% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10

-ออมสิน ปล่อยกู้ สินเชื่อห่วงใย ดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

เงินขวัญถุง ออมสิน


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่