การเงิน

เงินฝากปลอดภัย ช่วงสงคราม ออมสิน ให้ดอกเบี้ย 0.4% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10

15 มี.ค. 65
เงินฝากปลอดภัย  ช่วงสงคราม ออมสิน ให้ดอกเบี้ย 0.4%  เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10
ไฮไลท์ Highlight
ธนาคารออมสินระบุ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ผนวกกับความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น การลงทุนในช่วงนี้อาจจะมีความเสี่ยงสูงจากปัจจัยความผันผวนที่เกิดขึ้น

ก่อนที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะขาขึ้น คนที่ฝากเงินแบบดอกเบี้ยต่ำๆ ต้องเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเงินฝากพิเศษดูบ้าง เพราะจะมีการให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย  ซึ่งในตลาดตอนนี้ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ชื่อว่า เป็นเงินฝากเผื่อเรียก มีทั้งแบบ 5 เดือน และ 10 เดือน

 

จัดเป็นทางเลือกการลงทุนในสภาวะเงินเฟ้อสำหรับ ธนาคารออมสิน ที่ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10” จุดเด่นคือ สามารถเก็บออมและใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ  กำหนดฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 0.40% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 10 เดือน บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 (หรือจนกว่าจะรับฝากครบวงเงิน)

 

เช่นเดียวกับ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 ”ที่กำหนดเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  เมื่อฝากครบ 5 เดือน จะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ ส่วนอัตราดอกเบี้ย บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.35 ต่อปี นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.35 ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 (หรือจนกว่าจะรับฝากครบวงเงิน)

 

 

ธนาคารออมสินระบุ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ผนวกกับความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น การลงทุนในช่วงนี้อาจจะมีความเสี่ยงสูงจากปัจจัยความผันผวนที่เกิดขึ้น

 screenshot2565-03-15at18.

 

โอกาสในการลงทุนและหาผลตอบแทนสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้จะพบว่า ทางเลือกการลงทุนด้วยผลตอบแทนเงินฝากจากการออม เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเงินต้นไม่สูญหาย อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่สูงอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

Relate Post

Spotlight