สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย กรุงเทพ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงสุด เชียงราย น้อยสุด

18 ก.พ. 65

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย กรุงเทพ รายได้เฉลี่ยสูงสุด โดยข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของคนไทยในปี 2558 อยู่ที่ 26,915 บาท กรุงเทพฯและปริมณฑล (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงถึง 41,002 บาท

ทั้งนี้ ภาคกลางเป็นภาคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงที่สุด 26,601 บาท ตามมาด้วยภาคใต้ 26,268 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,049 บาท และภาคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนน้อยที่สุดคือภาคเหนือ 18,952 บาท ซึ่งสามารถแยกเป็นจังหวัดที่มีรายได้มากที่สุดและน้อยที่สุดอย่างละ 5 จังหวัด ดังนี้

5 จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนมากที่สุด

1.กรุงเทพฯ 45,572 บาท
2.ปทุมธานี 41,057 บาท
3.นครปฐม 40,347 บาท
4.นนทบุรี 36,884 บาท
5.สุราษฎร์ธานี 36,466 บาท

5 จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนน้อยที่สุด

1.เชียงราย 13,497 บาท
2.เชียงใหม่ 14,950 บาท
3.แม่ฮ่องสอน 15,119 บาท
4.กาฬสินธุ์ 15,452 บาท
5.ยะลา 15,584 บาท

อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ (26,915 บาท) มีเพียงแค่ 18 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีอยู่อยู่ถึง 69 จังหวัด
ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมท่องเที่ยวของชาวไทย ของ ททท. ที่ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการจัดสรรเงินเพื่อเดินทางท่องเที่ยว พบว่า กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ประชากรให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวและจัดสรรเงินเพื่อการท่องเที่ยวสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง และภาคใต้ สอดคล้องวกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สื่อให้เห็นว่ากลุ่มคนยิ่งรายได้ดีขึ้น และมีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวยิ่งมากขึ้นตามมา เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจด้านการท่องเที่ยวยอดนิม โดยเฉพาะในฤดูหนาว แต่กลับมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยติดอันดับต้นๆของประเทศ เพราะรายได้กระจุกอยู่แต่ในชุมชนเมือง แต่พื้นที่ห่างไกลยังมีประชากรที่มีรายได้น้อยอยู่จำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.tourismthailand.org/TATIC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราชบัณฑิตยสภา ยืนยัน กรุงเทพ​มหานคร ใช้ได้ทั้ง Krung​ Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok
- โควิดกรุงเทพ 16 ก.พ.65 ป่วยใหม่ 2,891 ราย เผย 10 เขตติดเชื้อสูงสุด
- กรมควบคุมมลพิษ แจง ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯสูงอันดับ 8 ของโลกแค่ระยะสั้น วันนี้ (9 ก.พ.) ค่ายังเพิ่ม

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม