ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ป่วยโควิด ได้ชดเชยอะไรบ้าง?

8 ก.พ. 65

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ป่วยโควิด-19 ยังได้รับค่าจ้าง หรือได้เงินชดเชยอะไรบ้าง เช็กเงื่อนไขเลย

วันที่ 8 ก.พ.65 สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่ข้อมูล กรณีผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถได้รับการชดเชยอย่างไรบ้าง ดังนี้ 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • กรณีลาป่วย : รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง
  • หากหยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดย คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ทั้งนี้ ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 

  • รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ
  • สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย มาตรา 40 ได้ที่ https://bit.ly/SSO40Health 

273519770_246614324311405_357

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกันสังคม แจ้งปรับเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนในกรณีชราภาพ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ
เงิน ประกันสังคม โอนรอบเก็บตก ม.33 ม.39 และ ม.40 - เยียวยาคนกลางคืน ครั้งแรกเดือนก.พ.
วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ และ ม.33 ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส