วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ และ ม.33 ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบ

2 ก.พ. 65

วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ สำนักงานประกันสังคม เผยการขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่ แบบ new normal สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงานไม่ต้อง" เก๊กซิม" แค่จิ้มมือถือ ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม ย้ำ เพราะรัก

อย่าลืมรายงานตัวให้ครบทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิของตัวท่านเอง

สำนักงานประกันสังคมประกาศขยายกำหนดเวลา ในกรณีที่นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เงินสมทบงวดเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 รวม 24 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งนายจ้างจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนสถานประกอบการทำธุรกรรมนำส่งข้อมูลสมทบผ่านระบบ (e-Service) และชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Payment) เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุก แห่งทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
เช็กสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียวรับ 5,000 บาท
สำนักงาน ประกันสังคม เผย 3 ของขวัญปีใหม่ 2565

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม