advertisement

ภาษีที่ดิน กลับมาเก็บ 100% ปี 65 คลังแจงเหตุกระทบรายได้ท้องถิ่น

17 ม.ค. 65

ภาษีที่ดิน เตรียมกลับมาเก็บ 100% ในปี 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีข้อเสนอให้กระทรวงการคลัง พิจารณาขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ออกไปอีก 2 ปี เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดว่า

ปกติในการออกมาตรการช่วยเหลือทางภาษี จะต้องดูเรื่องผลกระทบทั้งด้านรายได้ของรัฐด้วย เนื่องจากหากมีการลดไปอีก รายได้ของท้องถิ่นจะหายไปจำนวนมาก และยังส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นตามมา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ การลดภาษีที่ดิน 90% ของ กกร.จะต้องเสนอ และรอถามจากกระทรวงมหาดไทยอีกทางหนึ่งด้วย

“การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะถือเป็นรายได้หลักที่นำเข้าสู่ท้องถิ่น ซึ่งจากที่มีการลดภาษีที่ดินไป 2 ปีก่อนหน้านี้ ทำให้รายได้หายปีละมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งตามหลักเมื่อมีการลดภาษีไป 2 ปี รัฐบาลก็ต้องหาเงินไปอุดหนุนชดเชยให้ท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้าไปอุดหนุนรายได้ให้แค่ปีเดียว ช่วงปี 2562/2563 เท่านั้น ส่วนปีภาษี 2563/2564 ไม่ได้ช่วยอุดหนุน เพราะงบประมาณมีจำกัด ดังนั้นจึงเสนอให้มีจัดเก็บภาษีที่ 100% ในปีนี้” นายอาคม กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการปรับลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินเหลือ 90% ถูกมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก และประชาชนชั้นกลาง หรือผู้มีรายได้น้อยมากกว่า 90% ที่ไม่ได้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มเศรษฐีที่ดินที่มีที่ดินว่างเปล่าจำนวนมาก หรือที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 หลังขึ้นไป ขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีที่อยู่อาศัยเพียง 1 หลัง หรือบางส่วนต้องเช่าอาศัยอยู่เท่านั้น จึงไม่ได้ประโยชน์จากการลดภาษีที่ดิน

ส่วนการประชุม คณัรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดเก็บในปีภาษี 2565-2566 โดยให้จัดเก็บในอัตราเดิมที่จัดเก็บในปีภาษี 2563-2564 ต่อไปอีก 2 ปี เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด ให้กับผู้เสียภาษีได้มีเวลาในการปรับตัวสำหรับการชำระภาษีในอัตราที่แท้จริง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 2 ปีไปแล้ว ในปีภาษี 2567 ให้พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม การคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.01–0.1% การใช้ประโยชน์เพื่อที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.02–0.1% แยกเป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.03–0.1% สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02–0.1% และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.02–0.1%

ขณะที่การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการประกอบเกษตรกรรม และอยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.3–0.7% ขณะที่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน อยู่ที่ 0.3–0.7%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สรรพากร ยันเดินหน้าเก็บภาษีกำไรการขาย คริปโตเคอเรนซี่ ปี 2565
- เช็กเลย ประกันสังคม เผยแนวทางการลดหย่อนภาษี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40
- นักลงทุนเตรียมควักเพิ่ม! ปี 65 คลัง จ่อเก็บภาษีขายหุ้น 0.1%

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม