เช็กเลย ประกันสังคม เผยแนวทางการลดหย่อนภาษี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

29 ธ.ค. 64

สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เทศกาลยื่นภาษี ใกล้เข้ามาแล้ว ต้นปี 2565 กรมสรรพากรให้ประชาชนที่มีเงินได้หรือรายได้ตามเกณฑ์กำหนด ยื่นภาษี โดยนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษี แต่ละคนจะมีสิทธิการลดหย่อนที่แตกต่างกัน

ซึ่งเงินสมทบประกันสังคมก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ใครอยู่มาตราไหน เช็กได้เลย

ผู้ประกันตน มาตรา 33

สามารถขอเอกสารได้ที่สถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่ โดยนายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี เงินสมทบมาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 9,000 บาท (750x12 เดือน = 9,000 บาท)

แต่ ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.33 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 3% สูงสุด 450 บาท
- เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท
- เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท
- เดือน มิ.ย.-พ.ย. 64 ส่งเงินสมทบ 2.5% สูงสุด 375 บาท
- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 39

เงินสมทบมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,184 บาท (432x12เดือน = 5,184 บาท)

แต่ ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.39 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาท
- เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 38 บาท
- เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท
- เดือน มิ.ย.- ส.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 216 บาท
- เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 235 บาท
- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 40

เงินสมทบมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,600 บาท (300x12 เดือน = 3,600 บาท) แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.40 ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 700 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 70 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท

ทางเลือกที่ 2 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 100 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท

ทางเลือกที่ 3 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 300 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 180 บาท

ทั้งนี้ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
เช็กเลย! วิธีสมัคร ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท
ประกันสังคม เปิดเงื่อนไขรับเงิน เยียวยาคนกลางคืน 5 พันบาท ต้องสมัคร ม.33 ม.39 ม.40

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม