รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน 2565 รับเงินทดแทนประกันสังคม

31 พ.ค. 65

สำนักงานประกันสังคม เผย เมื่อว่างงานต้องทำยังไง รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน 2565 มาเช็กสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกัน

 

รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน 2565

 

ประกันสังคมเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5-7 วันทำการ ไม่รวมเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติและรายงานตัว ซึ่งหมายความว่ากว่าจะได้เงินชดเชยว่างงาน นอกจากต้องรายงานตัวว่างงานตามใบนัดหลังจากขึ้นทะเบียน 1 เดือนแล้ว เราจะต้องรอนายจ้างแจ้งยื่นเรื่องลาออก และเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลลาออก เจ้าหน้าที่ถึงจะอนุมัติได้

 

ใครมีสิทธิได้เงินทดแทนเมื่อว่างงาน

 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ บุคคลที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

 

 

ถูกเลิกจ้างได้เงินเท่าไหร่ 

กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

วิธีรายงานตัวกรณีลาออก สิ้นสุดสัญญา และถูกเลิกจ้าง

 1. ลงทะเบียนขอใช้ Digital ID ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล
 2. เข้าระบบ (Log-in) โดยใช้ User/Password ที่ลงทะเบียน Digital ID และกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน (Book Bank)
 3. รายงานตัวตามกำหนด โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัว
 4. หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดิม ดังนี้
  - ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับ 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
  - เลิกจ้าง ได้รับ 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน

 

วิธีรายงานตัว ว่างงานจากการระบาดของโรคติดต่อ และนายจ้างหยุดประกอบกิจการ

กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคติดต่อ ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากรัฐสั่งปิด และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563)

 1. ผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 2. นายจ้างบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว ในระบบ e-Service ทาง www.sso.go.th (หากนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน) กรอกข้อมูลรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามข้อเท็จจริง
 3. นายจ้างนำส่งแบบ สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่
 4. กรณีลูกจ้างกระทำความผิด ถูกไล่ออก หรือปลดออก จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

 

วิธีเช็คเงินรายงานตัวว่างงาน

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

แอปพลิเคชัน SSO Connect 

 • เข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน SSO Connect ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

 • เลือกหัวข้อ "การเบิกสิทธิประโยชน์"

 • ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ เมื่อถึงวันที่กำหนดยอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ

 

เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 • ทำการเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่าน 
 • เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย"
 • จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียวรับ 5,000 บาท
- ประกันสังคม เตือน ผู้ประกันตนกลุ่มย้ายจังหวัดกลับภูมิลำเนา เช็กสิทธิ อาจได้รับเงินเยียวยา
เงิน ประกันสังคม www.sso.go.th โอนรอบใหม่ 12 พ.ย. จ่าย 2,500 - 5,000 นายจ้างได้สูงสุด 1.2 ล้าน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส