close sticky

ศธ.ประกาศงดจัดกิจกรรม วันเด็ก 2565 ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์

0
24 พ.ย. 64

กระทรวงศึกษาธิการ งดจัดงาน วันเด็ก 2565 ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์แทน ส่วนการมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น 789 รายและเข้าพบนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างดำเนินการ


วันที่ 24 พ.ย.64 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 zjานระบบ Zoom Cloud Meeting โดยเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ, มีรองปลัด ศธ. (ธนู ขวัญเดช) เป็นรองประธาน, กรรมการมาจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมการจัดงาน


สำหรับการจัดงานวันเด็กในปีที่ผ่านมา งดจัดกิจกรรมการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงมีกิจกรรมจัดส่งโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ


สำหรับวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ตรงกับเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติจะไม่จัดกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ ในลักษณะงานมหกรรม แต่จะจัดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้


นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น 564 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 225 ราย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะพยายามให้เด็กและเยาวชนทั้ง 789 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ปลายเดือนธันวาคมนี้ 


line_album_e0b89be0b8a3e0b8b0


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ศธ.-สธ.แจงมาตรการความปลอดภัยรับ เปิดเทอม แบบ On-site วันที่1 พ.ย. 64
ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์ เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม
มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ เปิดเรียน พ.ย.นี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ จำกัดจำนวนผู้ใช้พื้นที่


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่