close sticky

หอการค้าไทย หนุน คนละครึ่ง เพิ่มเงินอีก 3,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ

0
22 พ.ย. 64

กรณีโครงการ คนละครึ่ง นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าไทย ยื่นสมุดปกขาวส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 เพื่อนำเสนอมาตรการฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรอบด้าน เน้นการเติมเงินผ่านโครงการคนละครึ่ง อีกคนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน และทำให้เม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจอีก 90,000 ล้านบาท


รวมถึงปรับเงื่อนไข โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อจูงใจให้ประชาชนร่วมโครงการ และเพิ่มความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในประเทศที่มีมากกว่า 3.1 ล้านคน ที่ยังประสบปัญหา ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล มีหนี้สินมาก มีการส่งออกน้อย ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้


ทั้งนี้ SMEs จะก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากกว่า 12 ล้านคน และสร้าง GDP คิดเป็น 5.38 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 34.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด


ขณะเดียวกันยังต้องการให้รัฐบาลแก้กฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน และการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสะดวกและกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ รวมไปถึง เปิดทางให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากกว่านี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- มีลุ้น! คนละครึ่ง เฟส 4 คลังเล็งพิจารณาเปิดต้นปี 65 กระตุ้นเศรษฐกิจ
- เช็กเลย! คนละครึ่ง เฟส 3 เงินเข้าแอปเป๋าตัง 1,500 ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปี
- รถไฟฟ้าบีทีเอส รับ คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้ซื้อตั๋วโดยสาร ถึง 31 ธ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม