close sticky

เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำนาญชราภาพ รับโอนผ่าน พร้อมเพย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

59
18 ต.ค. 64

ประกันสังคม เผย เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำนาญชราภาพ รับโอนผ่าน พร้อมเพย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียม


วันที่ 18 ต.ค. 64 สำนักงานประกันสังคม เผยว่า เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำนาญชราภาพ สามารถรับเงินทดแทนผ่านช่องทาง พร้อมเพย์ ได้แล้วโดยผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ย้ำ! ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน และไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคาร กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ที่ท่านสะดวก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


 

 ทั้งนี้ ช่องทางกาารรับงินทดแทนดังกล่าวผ่านพร้อมเพย์ ครอบคลุมเฉพาะผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เท่านั้น
 

245227997_4589917707695983_56


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม