close sticky

ด่วนที่สุด! สั่งทุกจังหวัดยกเลิกเรียก สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน

0
13 ต.ค. 64

กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งยกเลิกเรียก สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ทุกจังหวัด หวังลดภาระประชาชนติดต่อราชการ


เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)


กรมการปกครอง จึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน


จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ยายไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิ์ได้ฉีดวัคซีน อำเภอบอกให้รอ 8 ปี แล้วก็ยังไม่ได้
- กทม.เปิดทำ บัตรประชาชน วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in
- นนทบุรี แจกบัตรประชาชนน้องหมาใช้นามสกุลเจ้าของ เนื่องใน วันสุนัขโลก


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่