close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ออมสิน ช่วยลูกหนี้ประสบภัย น้ำท่วม เปิดพักชำระหนี้ทั้ง ต้น-ดอก นาน 3 เดือน

0
6 ต.ค. 64

ออมสิน ช่วยลูกหนี้ประสบภัย น้ำท่วม ออกมาตรการ พักชำระหนี้ทั้ง เงินต้น-ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.64


วันที่ 6 ต.ค.64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสินและประชาชนในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้าง


ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินเกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้ โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


ทั้งนี้ หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยังไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19


ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแล้ว โดยให้กู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ำ และปลอดชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น โดยลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115 http://bit.ly/GSBfloodhelp3m 


243138490_1757885257750116_92


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


26 จว. น้ำท่วม ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ดอกเบี้ย 0% ปลอดชำระ 3 เดือนแรก
ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อบ้าน พิเศษดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า
สินเชื่อไทรทอง ธนาคารออมสิน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม