เตรียมแบ่งเงินบริจาค ‘ก้าวคนละก้าว’ งวดแรก 1,300 ล้าน รพ.พระมงกุฎเกล้ารับ 221 ล้าน

มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า หารือกระจายเงินบริจาค 1,300 ล้านบาท ในโครงการก้าวคนละก้าวงวดแรก ให้ รพ. 11. แห่ง เตรียมจัดพิธีมอบ 25 ก.พ.นี้

วันทืี่ 1 ก.พ.61 พล.ต.นพ.นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในฐานะประธานมูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมหารือร่วมกับผู้ดำเนินงานโครงการก้าวคนละก้าว และตัวแทนจาก รพ. 11 แห่ง ตามวัตถุประสงค์ขั้นต้นของโครงการก้าวคนละก้าวที่จะช่วยหาเงินสมทบ การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ รพ.ยะลา,รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.ศูนย์ราชบุรี, รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี, รพ.สระบุรี, รพ.ขอนแก่น, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.น่าน และ รพ.พระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางรับบริจาค โดยยอดเงินที่หารือกันคือยอดล่าสุดที่ทำการตัดยอดงวดแรก กว่า 1,300 ล้านบาท ส่วนประชาชนยังสามารถช่วยบริจาคสมทบทุนได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ โดยยอดหลังจากนี้ จะแยกเป็นอีกยอดที่ต้องหารือกันในภายหลัง

สำหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ 11 รพ.ในครั้งนี้ จะใช้จำนวนเตียงเป็นเกณฑ์การพิจารณา โดย รพ.ที่ได้รับจัดสรรมากสุดในครั้งนี้คือ รพ.พระมงกุฎเกล้า 221 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้ได้บวกค่าบริหารจัดการไปด้วยแล้ว ร้อยละ 5 รองลงมาคือ รพ.ขอนแก่น 143 ล้านบาท รพ.สุราษฎร์ธานี กว่า 136 ล้านบาท รพ.ราชบุรี 130 ล้านบาท รพ.เชียงรายประชานุเคราะ กว่า 110 ล้านบาท รพ.สระบุรี 104 ล้านบาท ที่เหลืออีก 5 แห่ง คือ รพ.ยะลา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.น่าน รพ.นครพิงค์ รพ.เจ้าพระยายมราช ได้แห่งละประมาณ 91 ล้านบาท

เบื้องต้นได้หารือกันว่าจะมีพิธีมอบเงินงวดแรกนี้ ในวันที่ 25 ก.พ.61 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ หรือสวนรถไฟ โดยอาจมีการจัดกิจกรรมวิ่ง เพื่อให้สอดรับกับโครงการก้าวคนละก้าวด้วย จากนั้นแต่ละ รพ.จะนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามแผนพัฒนาของแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม เช่น รพ.พระมงกุฎเกล้า จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ส่วนงานอุบัติเหตุ เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จะนำไปพัฒนาระบบส่งต่ออุบัติเหตุ และติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมในรถฉุกเฉิน(เทเลเมดิซีน) ขณะที่ รพ.เจ้าพระยายมราช จะซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศูนย์โรคหัวใจต่อไป

ขอบคุณภาพ : ก้าว

keyboard_arrow_up