ป.ป.ส.ตรวจพบแฮชแท็ก #ไฮ รวมกลุ่มฉีดไอซ์เข้าเส้น ชีี้มีความผิดตาม กม. ห้ามโพสต์ซื้อ-ขายบนโซเชียลฯ

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพข้อความต่างๆ ผ่าน Twitter โดยใช้แฮชแท็ก #ไฮ มีการรวมกลุ่มกันฉีดไอซ์เข้าเส้น รวมถึงการโพสต์ภาพ และข้อความในลักษณะของการสื่อสารที่ต้องการจะขายยาเสพติด (Methamphetamine) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างโจ่งแจ้งนั้น

ความคืบหน้า ทาง ป.ป.ส. ได้ออกมาชี้แจงว่า การโพสต์ในกรณีดังกล่าว เป็นความผิดฐาน “โฆษณายาเสพติดให้โทษ” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 48 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ การโฆษณาตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า “โฆษณา” หมายความรวมถึง กระทำการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

ทั้งนี้ ผู้โพสต์ภาพหรือข้อความที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา 89 กำหนดโทษไว้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากทำอย่างต่อเนื่อง มีโทษปรับวันละไม่เกิน 5,000 บาท หรือไม่เกิน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน

นอกจากนี้ หากมีการซื้อขายยาเสพติดเกิดขึ้นตามที่โพสต์ ผู้โพสต์จะมีความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ” ส่วนผู้ซื้อ จะมีความผิดฐาน “ครอบครองยาเสพติดให้โทษ” และหากส่งไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศก็จะมีความผิดฐาน “ส่งออกยาเสพติดให้โทษ”

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบชื่อ และที่อยู่ของเจ้าของเว็บไซต์ การเฝ้าติดตาม และสุ่มตรวจเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว ประกอบกับการสืบสวนหาข่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดว่ามีการซื้อยาเสพติดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่องทางใดบ้างเพื่อดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงมีการประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เช่น การเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ การยึด อายัดระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการขออำนาจศาลในการสั่งปิดเว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้งขอแจ้งเตือนประชาชน ครอบครัว สถานศึกษา ให้สอดส่อง ดูแล เด็กและเยาวชน ให้มีการโพสต์ข้อความ หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ถึงแม้จะไม่มีพฤติการณ์เที่ยวเตร่ คบเพื่อนที่มีพฤติการณ์ ไม่น่าไว้ใจ หากแต่หมกมุ่นกับ Social Media ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้

เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งจะต้องถูกจับกุม และดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี นอกจากนี้ การเสพไอซ์โดยวิธีการฉีดเข้าเส้นเลือดซึ่งเป็นกระแสสังคมออนไลน์ในขณะนี้นั้น มีอันตรายมากกว่าการเสพไอซ์ด้วยวิธีปกติ เนื่องจากเป็นการฉีดสารเสพติดเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรง จึงทำให้ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการออกฤทธิ์ปกติของเมทแอมเฟตามีนแล้ว บางครั้งอาจได้รับสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่เกิดจากการละลายไอซ์ในขณะฉีดเข้าเส้นเลือดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมาก และหากพบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง.

keyboard_arrow_up