“ทุ่งนาขั้นบันได” ในเมืองไป๋หยา ความสวยงามที่มหัศจรรย์

ภาพทุ่งนาขั้นบันได ที่อยู่ในเมืองไป๋หยา ชุมชนซีจื่อ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพที่มหัศจรรย์และสวยงามจากการดำรงชีวิตของประชาชนชาวจีนที่ได้ทำการเกษตรปลูกพืชผักแบบขั้นไดที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา

ที่มา : xinhuanet , news.cn

keyboard_arrow_up