ชาวเน็ตเสียงแตก!! สาวประเภทสอง ทำพาสปอร์ตต้องรวบผม ชี้มีคำว่า ‘นาย’ นำหน้า (คลิป)

ชาวเน็ตถกสนั่น เมื่อ “สาวประเภทสอง” โพสต์คลิปไปทำพาสปอร์ต แต่ต้อง “รวบผม” เพราะมีคำว่า “นาย” นำหน้า ระบุเป็นการกระทำที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Arissara Hongsup ได้ลงเรื่องราวพร้อมระบุข้อความว่า เมื่อคำนำหน้าว่า “นาย” จะต้องรวบผม!!! สดๆ ร้อนๆ วันนี้ ว่าด้วยเรื่องการทําพาสปอร์ต ที่ สำนักงาน MRT คลองเตย #ทั้งๆที่บัตรประชาชนและใบขับขี่ปล่อยผม โดยระเบียบที่กล่าวอ้างนั้นไม่มีให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสาธารณะบนระบบออนไลน์ #ทำไม? #ขัดต่อพระราชบัญญัติหรือไม่? #การถ่ายวิดีโอบันทึกไว้นี้ได้ขออนุญาตทุกคนแล้วนะคะหนึ่งในปัญหาคำนำหน้านาม #TranspirationPower #พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ #คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ #คณะกรรมการวลพ

หลังจากที่เรื่องดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Nada Chaiyajit เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มอีกด้วยว่า จากกรณีคลิปของ Arissara Hongsup หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Transpiration Power เจอกับสถานการณ์ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพราะเธอ ถูกขอให้รวบผมเพื่อแสดงออกถึงความเป็นเพศชายตามบัตรประชาชนในหนังสือเดินทาง มีหลายต่อหลายคนร้องขอให้เธอลบคลิปนี้ทิ้งเสีย บ้างก็ว่าเธอแสดงความโง่ออกมา ในฐานะคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศหลากหลาย อยากบอกว่าไม่ต้องลบค่ะ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความลำไยของกะเทย ไม่ใช่เรื่องความอยากเด่นอยากดัง มันคือสิทธิขั้นพื้นฐาน มันคือการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ น่าเสียใจที่คอมเมนท์หลายต่อหลายข้อความมาจากคนในชุมชนความหลากหลายทางเพศด้วยกัน เพศสภาพของผู้โพสต์เป็นหญิง ไม่มีอะไรที่แสดงออกถึงความเป็นชายเลย ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรวบผม เพราะเพศหญิงโดยกำเนิดที่มีเพศสภาพเป็นหญิง ก็ไม่เคยมีใครต้องถูกสั่งให้รวบผม

เอกสารที่แสดงตัวตนเป็นสิ่งสำคัญในกิจวัตรประจำวันของประชากรส่วนใหญ่ซึ่งใช้เป็นประจำและไม่เคยเป็นปัญหา อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลข้ามเพศภาวะเอกสารนี้คือสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เสมอภาค และมั่นคงซึ่งก็จะมีความรุนแรงมากหากคนเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย โดยที่บุคคลข้ามเพศภาวะเผชิญการเลือกปฏิบัติและกีดกันเมื่อพวกเธอต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการที่ใช้ยืนยันตัวเองซึ่งไม่สอดคล้องไปกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศภาวะ การเลือกปฏิบัติอาจส่งผลเรื่องความปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศภาวะ หรือวิธีการกีดกันในระบบการศึกษา บริการสุขภาพ การจ้างงาน การครอบครองที่พักอาศัย หรือแม้แต่การได้รับการช่วยเหลือทางสังคม การเงินการธนาคาร การจำนอง

บ่อยครั้งที่มีการเรียกร้องให้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์เมื่อคนเหล่านี้มีความเปราะบาง รวมทั้งเมื่อต้องรับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ภาวะภัยพิบัติ หรือภาวะการเป็นคนไร้บ้าน หรือการข้ามแดน บุคคลข้ามเพศภาวะเคยถูกปฏิเสธในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น เพราะพวกเธอไม่มีเอกสารราชการในการยืนยันตัวตนในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และ/หรือการแสดงออกทางเพศภาวะ เพราะฉะนั้น การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายคือสิ่งสำคัญยิ่งในการทำให้บุคคลช้ามเพศภาวะได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย และสามารถได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่

การรับรองอย่างเป็นทางการกับบุคคลข้ามเพศภาวะยังสามารถเป็นการประเมินอีกวิธีการหนึ่งที่พิเศษ หรือเป็นการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาค วิธีการนี้มีหลายประเทศในภูมิภาคนำไประยุกต์ใช้เพื่อให้ความจำเป็นของบุคคลข้ามเพศภาวะได้รับการตอบสนองหรือเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่คนข้ามเพศภาวะเผชิญในการเข้าถึงบริการ (ทั้งการจ้างงาน การครอบครองที่พักอาศัย หรือบริการในการป้องกันแก้ไขความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ) แต่วิธีการนี้ยังไม่ถูกนำไปประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย.

 

keyboard_arrow_up