FAIR FIN FUN เปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างใน ‘เทศกาลนวัตกรรม’ ครั้งแรกในไทย!

เอ็นไอเอชวนเปิดมุมมองใหม่กับประเทศไทยที่แตกต่างใน “เทศกาลนวัตกรรม” ครั้งแรกในไทย ชวนสัมผัสประสบการณ์กับสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย และนวัตกรรมระดับโลก

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 คือการขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy โดยต้องส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า ได้จัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เทศกาลนวัตกรรม” ที่มาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล

FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี
FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต
FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ซึ่งประกอบด้วย โซนนิทรรศการ 7 โซน ได้แก่ การเทิดพระเกียรติ โซน “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่นำเสนอโครงการแกล้งดิน และศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โซน “นวัตกรรมประเทศไทย” จะมาพร้อมกับ 80 ผลงานนวัตกรรมจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (1. อุตสาหกรรม 2. สุขภาพ 3. ท่องเที่ยว 4. ไมซ์ 5. อาหาร 6. เกษตร 7. การศึกษา 8. การเงิน 9. บิสิเนสโซลูชั่น และ10. ไลฟ์สไตล์) และ 8 โครงการเด่น (1. ย่านนวัตกรรม 2. การย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 3. ย่านนวัตกรรมปุณวิถี 4. เชิงพื้นที่ 5. ย่านสร้างสรรค์ 6. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 7. อินโนฮับ 8. สตาร์ทอัพ) และ 15 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพภายใต้

โซน “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)” กับ 126 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซน “อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โซน “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร โซน “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก 6 ประเทศ 21 องค์กร เช่น เกาหลีใต้ โปแลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อิสลาเอล มาเลเซีย และโซนผู้สนับสนุน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก 50 วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ 1) ASIAN Innovation Leadership Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารระดับสูง 2) Government Transformation Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) Future Business Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา รวมไปถึงเวทีไลฟ์สดของรายการ Shark Tank Thailand ซึ่งจะมาเปิดให้ชมบรรยากาศการถ่ายทำรายการจริงครั้งแรกของโลก.

keyboard_arrow_up