บิ๊กพลังงาน จับมือ วิสหกิจกทม. ผลักดันเมืองหลวง สู่เมืองอัจฉริยะ ‘Smart city’

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.61 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิตอล เทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะต่อไป

ด้านนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า ในฐานะวิสาหกิจกทม. ดำเนินภารกิจด้านระบบขนส่งและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึอโอกาสรวมทั้งการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางด้านพลังงาน และดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีไอโอที(IoT)และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตควบคู่กันไป

อย่างไรก็ตามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ที่จะร่วมกันต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านอื่นๆ แสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคต ร่วมผลักดันนโยบายของภาครัฐให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

keyboard_arrow_up