บริดจสโตน เดินหน้าโครงการ “Bridgestone Road Safety” ต่อเนื่องปีที่ 3

8 มี.ค. 67

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) พร้อมภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการ “Bridgestone Road Safety” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3” โดยในปีนี้ยังรวมพลังเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (Bridgestone's Youth Champions) ทั้ง 3 รุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน และร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่และขยายผลในวงกว้างสู่เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และเยาวชนรุ่นต่อไป

พร้อมกันนี้ยังส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในปีนี้ สอดคล้องกับ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” และ “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” เพื่อสนับสนุนและตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริม และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปสู่การสร้างสังคมความปลอดภัยในการเดินทางอย่างยั่งยืน และส่งมอบความอุ่นใจมาสู่การเดินทาง

ทั้งยังขานรับ “นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี” ด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยกระดับความปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ

bri(1)bri(10)bri(11)bri(6)bri(7)bri(8)bri(9)


advertisement

Powered by อมรินทร์ นิวส์ - ยานยนต์

ยานยนต์ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม