"รถป๊อปจุฬาฯ พลังงานไฟฟ้าโฉมใหม่" กับยางคู่ใจ BRIDGESTONE ECOPIA R156

16 ธ.ค. 65

BRIDGESTONE จับมือ NEX ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถโดยสารเชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้า โดยทาง BRIDGESTONE เป็นผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ยาง BRIDGESTONE ECOPIA R156 สำหรับรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันในนาม “รถป๊อปจุฬาฯ พลังงานไฟฟ้าโฉมใหม่” ให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของจุฬาฯ ซึ่งจุฬาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางที่ช่วยลดมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

389057

BRIDGESTONE ECOPIA R156 เป็นนวัตกรรมยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเนื้อยาง ทำให้เนื้อยางสึกเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนด้วยโครงยางซึ่งเพิ่มความสามารถ
ในการนำกลับมาหล่อดอกได้สูงกว่ายางเรเดียลทั่วไป และส่วนผสมเนื้อยางพิเศษ (ECOPIA Compound) ที่ช่วยลดความต้านทานต่อการหมุน แต่ยังคงสมรรถนะในการขับขี่และปลอดภัย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ NEX และจุฬาฯ

bridgestoneecopiar156

รถป๊อปจุฬาฯ พลังงานไฟฟ้าโฉมใหม่ เป็นรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ต่อขึ้นใหม่โดย NEX และบริหารสัมปทาน
โดยบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด เพื่อให้บริการและสร้างความสะดวกสบาย แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของจุฬาฯ อย่างเต็มรูปแบบรวม 5 เส้นทาง ทั้งภายในและบริเวณใกล้เคียง โดยไม่สร้างมลพิษ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

bridgestonewithnexdevelops

นับเป็นความมุ่งมั่นของบริดจสโตนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง BRIDGESTONE ECOPIA R156 และร่วมขับเคลื่อนการเดินทางของสังคมไทยสู่สังคมแห่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Extension (การเติบโต)” ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ, 
“ด้าน Energy (พลังงาน)” ยางที่ช่วยประหยัดพลังงานในการเดินทาง ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” ด้วยผลิตภัณฑ์ยาง
ที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของจุฬาฯ และ “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” 
ด้วยการร่วมมือกับ NEX และจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมสังคมการเดินทางผ่านการเดินทางโดยรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 

advertisement

Powered by CarsBoy

ยานยนต์ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม