คาถาบูชาบิดามารดา สวดทุกวันเป็นมงคลแก่ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

18 ม.ค. 67

คาถาบูชาบิดามารดา คาถาบูชาพ่อแม่ สวดทุกวัน อานิสงค์ที่ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จะทำให้ครอบครัวมีความสุข สงบร่มเย็น และเป็นมงคลแก่ชีวิต

"ทิศ 6" เป็นธรรมเทศนาในพระไตรปิฎก ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่า "สิงคาลกสูตร" ซึ่ง พระพุทธเจ้าทรง ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น ทั้งในทางโลกและทางธรรม

โดยทิศปฐมคือ "ปุรัตถิมทิศ" เป็นทิศเบื้องหน้า หมายถึง "บิดามารดา" มีคำกล่าวว่าไว้ว่า บวช 10 พรรษา ก็ไม่เท่าเลี้ยงดูพระในบ้าน หรือ ทำบุญ 10 วัดก็ไม่เท่าทำบุญกับพระในบ้าน ซึ่งเป็นคำเปรียบเปรยว่า พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้าน บุตรธิดาควรเคารพบูชา เลี้ยงดูท่านตามกำลังเหมาะสม

เป็นเช่นนั้นจึงนิยมสวด คาถาบูชาบิดามารดา คาถาบูชาพ่อแม่ โดยเชื่อว่าอานิสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำให้ครอบครัวมีความสุข สงบ และเป็นมงคลแก่ชีวิต

คาถาบูชาบิดามารดา (แบบยาว)

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะ บูชาอันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการคุณต่อบุตรธิดา
ท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา
พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้าเทอญ

คาถาบูชาบิดามารดา (แบบสั้น)

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

คาถาบูชาบิดามารดา คาถาบูชาพ่อแม่

advertisement

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด