ทดสอบการชน Honda HR-V e:HEV และ Honda BR-V Gen.2 จาก ASEAN NCAP

18 ก.ย. 65

Honda HR-V e:HEV และ Honda BR-V ใหม่ เจเนอเรชันที่ 2 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จากการทดสอบการชนของ ASEAN NCAP ครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านความปลอดภัยของยานยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (New Car Assessment Program for Southeast Asia) โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ประกอบด้วยการทดสอบการชนจากด้านหน้า การชนจากด้านข้าง และการประเมินเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

all-newhr-vehev_el_3

screenshot2565-09-16at10.

screenshot2565-09-16at10._2

Honda HR-V e:HEV ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนนรวม 81.38 เต็ม 100 คะแนน โดยได้รับคะแนนในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ประกอบด้วย
• การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection: AOP) 28/32 คะแนน
• การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก (Child Occupant Protection: COP) 45.43/51 คะแนน
• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย (Safety Assist Technologies: SATs) 19.50/21 คะแนน
• ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Motorcyclist Safety: MS) 8/16 คะแนน

screenshot2565-09-16at10._4

screenshot2565-09-16at10._3

ratingplate_aseanncap_honda_1

Honda HR-V e:HEV เปิดตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย โดยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าใน 9 ประเทศในภูมิภาค ด้วยยอดขายกว่า 25,000 คัน (พฤศจิกายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) นอกจากนี้ HR-V ยังสามารถคงมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เจเนอเรชันที่ 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวเมื่อปี พ.ศ. 2558

all-newbr-v_el_1

screenshot2565-09-16at10._7

screenshot2565-09-16at10._11

Honda BR-V ใหม่ เจเนอเรชันที่ 2 ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนนรวม 77.02 เต็ม 100 คะแนน โดยได้รับคะแนนในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ประกอบด้วย
• การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Occupant Protection: AOP)  26.98/32 คะแนน
• การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก (Child Occupant Protection: COP) 44.53/51 คะแนน
• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย (Safety Assist Technologies: SATs) 16.50/21 คะแนน
• ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Motorcyclist Safety: MS) 8.10/16 คะแนน

screenshot2565-09-16at10._12

screenshot2565-09-16at10._10

ratingplate_aseanncap_honda

โดยสามารถคงมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ไว้ได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Honda BR-V ใหม่ เจเนอเรชันที่ 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวเมื่อปี พ.ศ. 2558

screenshot2565-09-16at10._6

ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ตามสิ่งที่ HONDA มุ่งหวังจะก้าวสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสังคมการขับขี่ปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วโลกภายในปี 2050

สำหรับรถของ HONDA ในรุ่นที่ผ่านมาที่เคยผ่านการทดสอบการชนของ ASEAN NCAP
HR-V 2022 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว
HR-V 2015 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว**

BR-V 2022 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว
BR-V 2015 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว*

Civic 2021 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว
Civic 2016 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว**
Civic 2013 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว*
City 2020 (Sedan&Hatchback) ผลทดสอบระดับ 5 ดาว
City 2014 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว*
City 2012 ผลทดสอบระดับ 5 ดาว*

* ในรุ่นที่ไม่ได้ติดตั้งระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (Vehicle Stability Assist: VSA) และระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า (Seatbelt Reminder: SBR) ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 4 ดาว
** สำหรับฮอนด้า ซีวิค (รุ่นปี 2016) และเอชอาร์-วี (รุ่นปี 2015) ในรุ่นที่ไม่ได้ติดตั้งระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า (Seatbelt Reminder: SBR) ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 4 ดาว

advertisement

Powered by CarsBoy

เนื้อหาเกี่ยวข้อง ยานยนต์

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ล่าสุด