สิ่งที่ต้องระวังบริเวณพื้นรับนํ้าหนัก

7 ก.พ. 65

การต่อเติมเฉลียงนั่งเล่น ทางเดิน บ่อนํ้าฯลฯ ที่ติดกับตัวบ้านควรผ่านการออกแบบจากวิศวกรและสถาปนิกอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกับโครงสร้างของบ้านและโครงสร้างใหม่

การใช้พื้นระเบียงบ้านหรือดาดฟ้ามาเป็นพื้นที่สวน ควรคํานึงถึงนํ้าหนักของดินและต้นไม้ที่จะปลูก เพราะง่ายต่อการแตกร้าวรั่วซึม หากเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีนํ้าหนักมากควรวางให้อยู่ในตําแหน่งของเสาหรือคานโครงสร้าง

ขณะก่อสร้างทางเดินในสวน สามารถฝังท่อสําหรับงานประปาและไฟลอดใต้ดินในบริเวณดังกล่าว จะช่วยให้ง่ายต่อการดูแลในภายหลัง และสามารถลดงานสกัดหรือรื้อทุบได้นั่นเอง

advertisement

Powered by บ้านและสวน

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ