ก.พาณิชย์ ชี้ช่อง ส่งออกไทย ใช้ประโยชน RCEP เริ่มปีหน้า

24
8 ธ.ค. 64

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ได้แก่ อาเซียน 6 ประเทศ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา สปป.ลาว, สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์  จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2565 นี้เป็นต้นไป ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการค้า รวมถึงติดตามความต้องการของตลาด เพื่อวางแผนธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมทั้งศึกษาอัตราภาษีศุลกากร สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อเลือกใช้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม

 สำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลงนี้ คือสมาชิก RCEP จะยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บจากสินค้าไทยจำนวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 29,891 รายการ ซึ่งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทย เพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ อาทิ ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อีกทั้งจะช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทย อาทิ ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และบันเทิง

 ทั้งนี้ ความตกลง RCEP เป็น FTA ฉบับที่ 14 ของไทย และเป็น FTA ฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน (30.2% ของประชากรโลก) มี GDP รวมมูลค่า 28.5 ล้านล้านดอลลาร์ (33.6% ของ GDP โลก) และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านดอลลาร์ (30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก)

 โดยในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.2564) การค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP มีมูลค่ารวม 2.56 แสนล้านดอลลาร์ โดยไทยส่งออกไป RCEP มูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และไทยนำเข้าจาก RCEP มูลค่า 1.36 แสนล้านดอลลาร์

Powered by อมรินทร์ทีวีออนไลน์

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ