กระทรวงการคลังมั่นใจจำนำยุ้งฉางไม่กระทบการเงิน ธ.ก.ส.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางในการปฏิบัติตามมติ ครม. โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และกำหนดการช่วยเหลือเบื้องต้น ที่คาดว่าช่วยได้ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ขณะที่กระทรวงการคลัง ให้ ธ.ก.ส.ช่วยเหลือผ่านโครงการจำนำยุ้งฉางเตรียมรับจำนำข้าวหอมมะลิ ที่จะเริ่มการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดครั้งแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ตันละ 9,500 บาท

ซึ่งมั่นใจว่า แม้เกษตรกรจะมาไถ่ถอนข้าวที่เข้าร่วมโครงการคืน โดยแนวโน้มเชื่อว่าจะไม่มาไถ่ถอนแน่นอน เพราะเป็นราคาข้าวที่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่ ธ.ก.ส. ยังจะสามารถบริหารจัดการได้ โดยสามารถแปรรูปบรรจุถุงขาย และจำหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในกิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งภาพรวมไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินในการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.

keyboard_arrow_up