ไทยครองอันดับ 1 เอเชีย ประเทศสำหรับ ‘ผู้ถือมังสวิรัติ’ พบมีร้านอาหาร-คนทานจำนวนมาก

ผู้ให้บริการจองห้องพัก “โอลิเวอร์ส ทราเวลส์” จัดอันดับประเทศที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมังสวิรัติมากที่สุดในโลก ปรากฏว่ามีชื่อประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 2 และยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียด้วย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในจัดอันดับคือจำนวนร้านอาหารมังสวิรัติ, สัดส่วนลูกค้าต่อร้านอาหารมังสวิรัติ และปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เฉลี่ยต่อหัวของประชากร คำนวณออกมาเป็นดัชนี ซึ่งไทยได้ 326 อยู่ในอันดับที่ 2 รองจากประเทศหมู่เกาะเซเชลส์ ที่ได้ไป 328

จากตัวเลขที่ “โอลิเวอร์ส ทราเวลส์” รวบรวมมา ประเทศไทยมีร้านอาหารมังสวิรัติ 908 ร้าน ร้านอาหารมังสวิรัติ 1 ร้าน จะมีลูกค้า 76,000 คน และคนไทยบริโภคเนื้อสัตว์เฉลี่ยปีละ 25.8 กิโลกรัมต่อคน ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับบางประเทศอย่างออสเตรเลีย ที่บริโภคเนื้อสัตว์ปีละ 111.5 กิโลกรัมต่อคน

นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศแถบอาเซียนติด 10 อันดับแรกในเอเชียหลายประเทศ ได้แก่อันดับที่ 3 ประเทศมาเลเซีย อันดับที่ 6 ประเทศสิงคโปร์ และอันดับ 7 ประเทศ กัมพูชา

ขอบคุณภาพ Oliver’s travels, Libby and Marcel, Thai street food 123

keyboard_arrow_up