StartUp Unicorn ควรมีอะไร? StartUp แบบไหนถึงไปรุ่ง? ฟังจากปากฟาร์มม้ายูนิคอร์น “กรุงศรี Finnovate” | Spotlight | 21 เม.ย. 65 | AMARIN TVHD34

21 เม.ย. 65
Spotlight
Spotlight
00:00 StartUp Unicorn ควรมีอะไร ? 05:33 อุปสรรคของ Startup เมืองไทย กับดักที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว 15:58 Startup แบบไหน คือม้าชั้นดี Startup แบบไหน จะเป็น "ยูนิคอร์น" 25:51 หน้าที่ของ "กรุงศรี Finnovate" ในฐานะคนเลี้ยงม้ายูนิคอร์น 31:45 นักลงทุน ไม่ได้ให้แค่ทุน แต่ต้องให้ใจด้วย ติดตามรายการ ทุบโต๊ะข่าว เรื่องราวของทุบโต๊ะข่าว รายการทุบโต๊ะข่าว ข่าวดัง ข่าวอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ดูผ่านบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน - AMARIN TV HD

advertisement


คลิปถัดไป
4 ยุค ของแป้งเย็นตรางู สูตรแป้งเย็นที่คงเอกลักษณ์นานถึง 130 ปี | Spotlight | 17 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

4 ยุค ของแป้งเย็นตรางู สูตรแป้งเย็นที่คงเอกลักษณ์นานถึง 130 ปี | Spotlight | 17 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

17 ก.พ. 66

สินค้าที่คงเอกลักษณ์มานานถึง 130 ปีอย่าง'แป้งเย็นตรางู' ก็ยังสามารถครองใจลูกค้าอยู่ในตลาดได้เสมอ แม้ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานจะเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือด ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของGeneration ที่ 4 แล้ว และเป็นยุคท้าทายทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มี แป้งเย็นตรางู เป็นของใช้คู่กายเหมือนในอดีต รวมถึงโอกาสในการขยายแป้งเย็นตรางูไปยังตลาดต่างประเทศ The Code The Series EP ที่ 2 แบรนด์ดังในตำนานวันนี้ พูดคุยกับคุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม