เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ประกันตน ม.33

ประกันสังคม เผยแบบฟอร์มพร้อมวิธียื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม. 33 ม.39 ม.40

19.4k
7 ก.ย. 64

กรณียื่นทบทวนสิทธิ ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดย นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ในสัปดาห์นี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 อีก 2,500 บาท หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครม.อนุมัติเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เพิ่ม 5,000 บาท สำหรับในพื้นที่ 13 จังหวัด