ถ้าความแตกต่างของช่วงวัยส่งผลให้เกิดทัศนคติแง่ลบในการทำงานร่วมกับคนอื่น ร่วมหาออกด้วยกันกับงาน “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?”

เคยเจอปัญหาเหล่านี้ในที่ทำงานไหม? ความคิดไม่ตรงกัน ทัศนคติไม่ตรงกัน ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Generation แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร? ขอเชิญร่วมสัมมนา “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?” วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26103 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการทำงานร่วมกันของคนต่างช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในสังคมปัจจุบันที่การทำงานในแต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในหลายภาคส่วน ทุกกระบวนการต่างต้องพบเจอกับผู้คนที่มีความคิดหลากหลาย แตกต่างทั้งมุมมอง รวมไปถึงช่วงวัย ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้ไม่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทัศนคติในการแก้ปัญหาของแต่ละช่วงวัย หรือแม้กระทั่งมุมมองด้านการวางตัวในที่ทำงานของคนที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ทำให้หลายๆ ครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เท่าที่คาดการณืกันไว้ ดังนั้นการต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายช่วงวัย ต่าง Generation จึงต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจในความต่างของกันและกัน เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน ก่อให้เกิดการทำงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน “ GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว ? ”  วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. […]

ต้องสร้างแรงบันดาลใจ! ‘ไมเคิล เวนทูร่า’ ปลุกความเป็น ‘ผู้นำ’ ให้ตื่นตัว

“ไมเคิล เวนทูร่า” เผย “7 ลักษณะของผู้นำ” ที่ทุกองค์กรต้องเฟ้นหา แนะการไปให้ถึงเป้าหมายในฐานะ “ผู้นำ” ต้องมีความเข้าใจแบบหยั่งรู้ และต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ ที่งาน “The New Language of Leadership” งานสัมมนาระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดย SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ต้องการนำเสนอเรื่องราวของ “ภาษาใหม่” ที่จะเข้ามาทลายกำแพงที่กั้นความคิดของผู้นำ ให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ภายในงานพบกับ นายไมเคิล เวนทูร่า ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอบริษัท ซับ โรซ่า (Sub Rosa) ที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารแบรนด์ให้กับธุรกิจ และองค์กรชั้นนำของโลก และยังเป็นเจ้าของหนังสือ Applied Empathy: The New Language of Leadership กล่าวว่า ภาษาใหม่ ในที่นี่หมายถึง การเข้าใจแบบหยั่งรู้ถึงความรู้สึกคนอื่น (Empathy) เน้นการมองโลกผ่านเลนส์ของคนอื่น เข้าใจในหลายมุมมองที่เห็น ปัจจุบันในองค์กรมีบุคลากรที่หลากหลายเจเนเรชันอยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละเจนก็มีความต้องการ และประสบการณ์การคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีวิธี หรือแนวทางในการโค้ช […]

“เชลล์” Make the Future Thailand จัดเต็มสัมมนา นวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทยค.ศ 2050

จบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานเทศกาล Make the Future Thailand ที่จัดขึ้นโดยเชลล์ประเทศไทย นำโดย นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งหวังเพื่อจุดประกายให้เกิดการพูดคุยและการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายมิติต่างๆ ที่จะมีผลต่ออนาคต อาทิ ด้านพลังงาน การวางผังเมือง การขนส่ง และเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงกระตุ้นให้คนไทยตระหนักว่าเราทุกคนมีบทบาทสำคัญและควรร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ ภายในงานมีครบทั้งงานสัมมนา นิทรรศการ การแสดง และมินิคอนเสิร์ต โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคมที่ผ่านมา งานสัมมนา Powering Progress Together สุดยอดงานสัมมนาที่ได้รับเกียรติจากนักคิด นักปฏิบัติชื่อดังของเมืองไทยทั้ง 7 ท่าน ร่วมพูดคุยใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชีวิตประจำวัน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบ้านและเมือง และนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพลังงานกับการขับเคลื่อนที่ ผู้นำความคิดทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ นายไมเคิล จิตติวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจ […]

กฟน. ขยายธุรกิจรุกภาคอุตสาหกรรม จัดสัมมนาธุรกิจบริการระบบไฟฟ้า 4.0

วันนี้ (25 เมษายน 2560) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สร้างการเติบโตและความเข้มแข็งให้องค์กร ด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ธุรกิจบริการระบบไฟฟ้า 4.0”

keyboard_arrow_up