กฟน. ร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าประเทศไทย ปี 2560

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายวีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กฟน. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ประจำปี 2560” มีผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานร่วมการฝึกซ้อม โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีมาตรฐานสากล และมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปีนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในระบบการผลิตไฟฟ้ารวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งผลต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง […]

keyboard_arrow_up