‘ส้มบางมด’ ส้มของพ่อหลวง กับการอนุรักษ์สายพันธุ์และที่ดินทำกินแก่เกษตรกรไทย (คลิป)

ส้มบางมด ส้มทีมีลักษณะแป้น เปลือกบาง ผิวมีลายคล้ายฝีน้ำหมาก ปอกง่าย รสชาติหวานอมเปรี้ยว ซึ่งครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสให้เกษตรกรในชุมชนพื้นที่บางมดรักษาพันธุ์ส้มท้องถิ่นนี้เอาไว้ เมื่อครั้งเสด็จมาตัดลูกนิมิตที่วัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2521 อำพล ขวัญบัว เกษตรกรผู้ปลูกส้มบางมด เมื่อได้ยินพระราชดำรัสนั้น ก็ตั้งใจว่าจะอนุรักษ์ส้มสายพันธุ์นี้เอาไว้ให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน แม้บางครั้งจะเจอปัญหาที่ทำให้ความตั้งใจหยุดชะงักลงบ้าง ทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุน ความเจริญของเมือง ที่นำมาสู่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาสและน้ำ จนบางครั้งท้อและถอดใจ แต่เมื่อนึกถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่านแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อย และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ทุกครั้ง นอกจากการทำสวนส้มแล้ว อำพลยังใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการทำสวนผสมผสานรวมปลูกพืชอื่นๆ เช่น มะละ กล้วยน้ำว้า มะนาว ฝรั่ง อยากกกินอะไรก็ปลูก และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เปรียบได้ดั่งการเดินตามรอยพระองค์ท่าน ด้วยพระราชดำรัสที่ทรงอยากให้เกษตรกรอนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดในวันนั้น เหมือนเป็นพรอันประเสริฐ และขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ในการอนุรักษ์ส้มเขียวหวานบางมดให้คงอยู่ และยังเป็นการช่วยรักษาผืนดินทำกินให้กับชาวสวนบางมด มาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมสืบสาน 9 โครงการ ตามรอยพ่อ

กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เดินตามรอยพระบาทในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ

ยิ่งใกล้วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ หลายหน่วยงานก็ได้เริ่มเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.ที่ได้ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ

ปักหมุดรอ! เที่ยวตามรอยพ่อ ณ 9 โครงการหลวง จ. เชียงใหม่

เมื่อลมหนาวเริ่มมาเยือน สิ่งที่หลายๆ คนคิดถึง คงหนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางไปสัมผัสอากาศเย็นตามยอดดอยต่างๆ ในภูมิภาคตอนบนของประเทศ และอีกหนึ่งจุดหมายที่เชื่อว่าคงเป็นปลายทางของใครหลายๆ คน นั่นคือโครงการหลวงซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย ที่นอกเหนือจากจะมีไว้เพื่อช่วยประชาชนบนภูเขาสูงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้ว หลายโครงการได้ปรับให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยความรู้และเรื่องราวความเป็นมาของการก่อตั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น ซึ่งล้วนแต่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น อย่างเช่น 9 โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ด้านล่างนี้ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรผ่านทางดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ปลูกฝิ่น และยังมีการการทำลายป่าไม้เพื่อทำไร่เลื่อนลอย จึงได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบริเวณนี้ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงแห่งแรกขึ้นบนดอยอ่างขางในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” เพื่อเป็นแหล่งของงานวิจัยไม้ผลและพืชผักเมืองหนาว โดยให้การถ่ายทอดผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และชาวไทยภูเขารวม 6 หมู่บ้าน จนการปลูกฝิ่นหมดไปและชาวไทยภูเขามีรายได้มั่นคงมากขึ้น สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะช่วยเหลือชาวไทยภูเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์ ให้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไร่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอยที่ทำลายป่าต้นน้ำ มาปลูกพืชพรรณเมืองหนาว ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่ของสถานี นอกจากพันธุ์ไม้เมืองหนาวต่างๆ แล้ว ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ยังเป็นที่นเดียวในประเทศไทยที่สามารถเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ได้ กุ้งก้ามแดง ปูขน และปลาสเตอร์เจียนอีกด้วย […]

keyboard_arrow_up