Money Check Up

อยากขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ต้องทำยังไง? | Spotlight | 12 ก.ค. 66 | AMARIN TVHD34

25 ก.ค. 66
ในสถานการณ์ที่หุ้นกู้จากหลายบริษัทเอกชนทยอยผิดนัดจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้หลายคนสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเราไม่อยากถือหุ้นกู้ที่ซื้อมาอีกต่อไปแล้วจะทำยังไงได้บ้าง ติดตามได้ใน Money Check-up EP.นี้

วิดีโอ แนะนำ