spotlight
Special Scoop

วิธีแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดจากประเทศไทย ในมุมของ…วิกรม กรมดิษฐ์ | Spotlight | 23 พ.ค. 66 | AMARIN TVHD34

23 พ.ค. 66
ห้ามพลาด กับสปอตไลท์แอนตี้ คอร์รัปชั่น วันนี้ ได้รับเกียรติจาก นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเพิ่งจะเป็นข่าวใหญ่ไม่นานนี้ ที่ได้ทำพินัยกรรม เนื่องในโอกาสวันเกิดครบ 70 ปี ยกทรัพย์สินส่วนตัวกว่า 20,000 ล้านบาทให้กับมูลนิธิอมตะ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ประสบการณ์ชีวิต ธุรกิจ และ การเป็นนักคิด นักเขียนของคุณวิกรม ตลอด 70 ปี ทำให้การถ่ายทอดวิธีคิด และข้อเสนอในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ประเทศ มีความน่าสนใจอย่างมาก

วิดีโอ แนะนำ